กสศ. คัดกรองเด็กยากจน 400 รร.กทม. ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

กสศ. คัดกรองเด็กยากจน 400 รร.กทม. ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดงานแถลงข่าว “ยุติปัญหา กทม. เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดยมี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวบรรยายในหัวข้อ บทบาทสภากรุงเทพมหานคร กับการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน กทม.

จากนั้น ต่อด้วยวงเสวนาหัวข้อ “กทม. สองนคราแห่งความเหลื่อมล้ำ : สถานการณ์ ทางเลือก และอนาคต” โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน กทม. ร่วมให้ความเห็น อาทิ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ในตอนหนึ่ง ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวถึง เสวนาครั้งนี้ว่า ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะทำให้ กทม.เป็นเมืองแรกที่ให้เงินอุดหนุนเด็กยากจนและเด็กอนุบาล ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมีจังหวัดไหนทำมาก่อน และแม้มติ ครม.จะมีการปรับในเรื่องนี้ แต่ก็ยังไม่มีการให้เพิ่ม

จากนั้น เจาะลึกถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเงินสนับสนุนนักเรียนชื่อว่า “รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดร.ไกรยส ชี้ว่า กทม.ยังไม่ได้มีรายการนี้ ซึ่งโรงเรียนทั่วไปจะเด็กประถมจะได้คนละ 1,000 บาท มัธยมต้นคนละ 3,000 บาท แต่นักเรียนของ กทม.และเมืองพัทยา ยังไม่มี

“แต่วันพรุ่งนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดี ผมและ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะคอนเฟอรเรนซ์ไปหา 400 กว่าโรงเรียนของ กทม. เปิดการคัดกรองนักเรียนยากจน ให้ครูได้มาเยี่ยมบ้าน และภายในเดือนกันยายน เราจะได้ข้อมูลเด็กยากจนและยากจนพิเศษ ของพื้นที่ใน กทม.ทั้ง 50 เขตเข้ามา ซึ่งจะเสนอให้ทางสำนักการศึกษา กทม. เสนอให้ฝ่ายนิติบัญญิติและฝ่ายบริหารของสภา กทม. พิจารณาจัดสรรเงินให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เสียที จะเป็นปีแรกและปีต่อๆ ไปที่ กทม.จะสามารถจัดสรรเงินก้อนนี้” ดร.ไกรยสกล่าว และว่า

ไหนๆ กทม.จะเริ่มต้นทำเรื่องนี้ เติมไปเลยอนุบาล 1 – ม.3 แต่หากอยากพิจารณาไปให้สุดซอย คือให้ตั้งแต่อนุบาล 3 ไปจนถึง ม.6

“มหานครแห่งนี้จึงจะเป็นมหานครที่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้สุดทาง เหนือกว่าทุกๆ เมือง และจะเป็นตัวอย่างให้นายกเทศมนตรี นายก อบจ. เมืองอื่นๆ หันมามอง กทม. ว่าถ้า กทม.ทำได้ เมืองอื่นน่าจะทำได้เช่นกัน” ดร.ไกรยสกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ odpavilionsocialshagclub.com

UFA Slot

Releated