ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.จัดกิจกรรม Homeless Day คน=คน

ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.จัดกิจกรรม Homeless Day คน=คน

บรรยากาศเมื่อเวลาราว 17.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) มีการจัดกิจกรรม Homeless Day คน=คน คนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางต่างเริ่มทยอยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆที่ให้บริการหลากหลาย อาทิ บูธนำขยะมาทำให้เกิดเสียงดนตรี, บูธตัดผมทำเล็บ และบูธสวัสดิการ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ผู้เข้าร่วมนำขวดเปล่ามาแลกเพื่อใช้เป็นบัตรสำหรับเข้าร่วมงาน ซึ่งขวดเปล่าเหล่านั้นก็จะนำไปให้คนไร้บ้านไปขายสร้างรายได้ต่อไป

นางอัจฉรา สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน ให้สัมภาษณ์ว่า แนวคิดของกิจกรรมในครั้งนี้ มีการใช้ขยะเป็นสื่อสัญลักษณ์ “ธีมของเราอยากให้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย หลายคนมองว่าเขาเป็นขยะสังคม แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเก็บขยะ และอาชีพของเขามาจากการเก็บขยะ เราจึงใช้ขยะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นความสำคัญของเขา และเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริม” นางอัจฉรากล่าว

ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.จัดกิจกรรม Homeless Day คน=คน

ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.จัดกิจกรรม Homeless Day คน=คน

ต่อมา เมื่อเวลาราว 17.10 น. กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 1-4 เริ่มบรรเลงเพลง อาทิ เช่น รักยังคงไม่พอ และเพลงซมซาน เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ odpavilionsocialshagclub.com

ufa slot

Releated